H.C.L. 36 din 30.09.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Dotare Camin Cultural in sat Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau” si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM

H.C.L. 35 din 30.09.2019 privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului teren in suprafata de 205 mp, situat in intravilanul Comunei Buciumi, Judetul Bacau, cu destinatia de amplasare statie reglare masura si zona de protectie pentru obiectivul „Infiintare retea de distributie gaze naturale in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”H.C.L. 34 din 30.09.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Buciumi, ca membri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Buciumi

H.C.L. 33 din 30.09.2019 privind insusirea Raportului de audit financiar nr.A26/960 din 28.07.2019 si a Deciziei nr.27 din 22.08.2019 emise de Camera de Conturi Judetul Bacau in urma actiunii de audit financiar asupra contului anual de executie bugetara pentru anul 2018 al UAT Buciumi

H.C.L. 32 din 30.09.2019 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de alimentare cu apa , retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

H.C.L. 31 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintarea retea distributie gaze naturale in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

H.C.L. nr.30 din 29.08.2019 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a localitatii

H.C.L. nr.29 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III, anul 2019

H.C.L.nr.28 din 31.07.2019

H.C.L.nr.27 din 31.07.2019

H.C.L.nr.26 din 19.07.2019

H.C.L.nr.25 din 27.06.2019

H.C.L.nr.24 din 27.06.2019

H.C.L.nr.23 din 27.06.2019

H.C.L.nr.22 din 27.06.2019

H.C.L.nr.21 din 27.06.2019

H.C.L. nr. 20 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 19 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 18 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 17 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 16 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 15 din 30 05 2019

H.C.L. nr 14 din 22 aprilie 2019

H.C.L. nr 13 din 22 aprilie 2019

H.C.L.nr.12 din 22 aprilie 2019

H C L nr.11 din 28martie 2019

H C L nr.10 din 28 martie 2019

H C L nr.09 din 28 februarie 2019

H C L nr.08 din 28 februarie 2019

H C L nr.07 din 31 ianuarie 2019

H C L nr.06 din 31 ianuarie 2019

H C L nr.05 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.04 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.03 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.02 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.01 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.40 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.39 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.38 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.37 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.36 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.35 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.34 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.33 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.32 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.31 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.30 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.29 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L NR 24 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 23 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 22 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 21 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 20 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 19 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 18 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 17 DIN 28 IUNIE 2018

H C L NR 15 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 14 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 13 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 12 DIN 20 MARTIE 2018

H C L NR 11 DIN 20 MARTIE 2018

H C L NR 10 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 9 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 8 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 7 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 6 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 5 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 4 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 3 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 2 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 1 DIN IANUARIE 2018

PROCES-VERBAL AFISARE HCL 44,45

HCL nr 43 din 29.11.2017

HCL nr 42 din 29.11.2017

PROCES-VERBAL AFISARE HCL 37-43

HCL nr 43 din 16 oct 2017

HCL nr 42 din 16 oct 2017

HCL nr 41 din 16 oct 2017

HCL nr 40 din 16 oct 2017

HCL nr 39 din 16 oct 2017

HCL nr 38 din 16 oct 2017

HCL nr 37 din 16 oct 2017

HCL nr 36 din 19 sept 2017

HCL nr 35 din 19 sept 2017

HCL nr 34 din 19 sept 2017

Minuta sedinta CL 17.07.2017

HCL nr 33 din 17 iulie 2017

HCL nr 32 din 17 iulie 2017

HCL nr 31 din 17 iulie 2017

HCL nr 30 din 17 iulie 2017

proces verbal afisare Minuta sedinta CL 29.06.2017

Minuta sedinta CL 29.06.2017

proces verbal afisare HCL IUNIE

HCL nr.29 din 29.06.2017

HCL nr.28 din 29.06.2017

HCL nr.27 din 29.06.2017

HCL nr.26 din 29.06.2017

HCL nr.25 din 31.05.2017

HCL nr.24 din 31.05.2017

HCL nr.23 din 31.05.2017

HCL nr.22 din 31.05.2017

HCL nr.21 din 31.05.2017

HCL nr.20 din 31.05.2017

Minuta sedinta CL 03.04.2017

HCL nr. 19 din 03.04.2017

HCL nr. 18 din 03.04.2017

HCL nr. 17 din 03.04.2017

Minuta sedinta CL 16.02.2017

HCL nr. 16 – Aprobare cofinantare – Extindere retea canalizare

HCL nr. 15 – Aprobare indicatori tehnico economici si deviz general – Extindere retea canalizare

HCL nr. 14 – Aprobare cofinantare – Extindere retea alimentare cu apa

HCL nr. 13 – Aprobare indicatori tehnico economici si deviz general – Extindere retea alimentare cu apa

HCL nr. 12 – Aprobare indicatori tehnico economici – Modernizare drumuri locale

HCL nr. 11 – Aprobare cotizatie anuala ADIB Bacau

HCL nr. 10 – Insusirea de CL a Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara

HCL nr. 9 – Aprobare plan actiuni de interes local desfasurate de benefiarii de ajutor social –

PV afisare HCL-uri (9,10,11,12,13,14,15,16)

HCL nr. 1 din 20.01.2017 – Aprobare Exercitiu bugetar pe anul 2016

HCL nr. 2 din 20.01.2017 – Aprobare cont executie bugetara trim. IV 2016

HCL nr. 3 din 20.01.2017 – Aprobare act aditional nr. 2 (managementul deseurilor)

HCL nr. 4 din 20.01.2017 – Stabilire taxe si impozite locale 2017

HCL nr. 5 din 20.01.2017 – Stabilire taxa de salubritate 2017

HCL nr. 6 din 20.01.2017 – Aprobarea aderarii Mun. Onesti la ADIB

HCL nr. 7 din 20.01.2017 – Mandatarea reprezentantului CL Buciumi in adunarea generala a ADIS

HCL nr. 8 din 20.01.2017 – Aprobare cotizatie ADIS

Minuta sedinta CL – 20.01.2017

PV afisare minuta sedinta CL 20.01.2017

PV afisarer HCL-uri (1,2,3,4,5,6,7,8)

Minuta sedinta 19.12.2016

HCL nr. 54 – Aprobarea rectificarii bugetului

HCL nr. 55 Modificare HCL 42

PV afisare HCL-uri

Minuta sedinta CL 22.11.2016

PV afisare HCL-uri

HCL nr 53 din 22 11 2016

HCL nr 52 din 22 11 2016

HCL nr 51 din 22 11 2016

Minuta sedinta CL 18 0ct 2016

PV afisare HCL-uri

HCL nr 50 din 18 oct 2016 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Buciumi

HCL nr 49 din 18 oct 2016 privind aprobarea completarii HCL nr. 17 din 31.03.2016

HCL nr 48 din 18 oct 2016 aprobare PUZ – Roca Sergiu

HCL nr 47 din 18 octombrie 2016 privind aprobarea contului de executie bugetara Trim. III anul 2016

PV privind afisarea dispozitiei nr 239 din 12 octombrie 2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a minutei din 30.sept.2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 43,44,45 si 46 din 30.sept.2016

HCL nr. 42 – Aprobarea modificarii functiilor publice

HCL nr. 41 – Aprobarea modificarii si completarii statutului ADIB

HCL nr. 40 – Desemnarea reprezentantului UAT Com Buciumi in adunarea generala a ADIS

HCL nr. 39 – Aprobarea caietului de sarcini – Celula II

HCL nr. 38 – Stabilire tarif pentru activitatea de eliminare sau depozitare a deseurilor la celula II

HCL nr. 37 – Stabilirea modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a celulei II

HCL nr. 36 – Aprobare si completare statut ADIS

HCL nr. 35 – desemnare reprezentant in cadrul ADI

HCL nr. 34 – aprobare cont executie bugetara trim II – 2016

HCL nr. 33 – Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 32 – organizare si functionare CL

HCL privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi

HCL privind alegerea viceprimarului Comunei Buciumi

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Buciumi

HCL privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Buciumi alesi la data de 5 iunie 2016

HCL privind privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali alesi la data de 5 iunie 2016

HCL privind aprobarea consumului maxim de carburanti pentru autoutilitara Dacia Duster, apartinand Primariei Comunei Buciumi

HCL privind implementarea proiectului INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE

HCL privind aprobarea modelului de contract prestari servicii salubritate

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pentru anul 2016

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim. IV anul 2016 pentru Scoala Gimnaziala Buciumi

HCL privind aprobarea Strategie de dezvoltare durabila

HCL privind identificarea, solutionarea si procedura de atribuire a tichetelor sociale

HCL privind stabilirea contributiei CLB la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 23 si 24 din 18.05.2016

HCL privind constatarea incetarii inainte de termen a mandatului de consilier local pentru domnul Matias Florian

HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim I, anul 2016 al Comunei Buciumi

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 9, 10, 11 si 12 din 03.02.2016

HCL asigurare resurse financiare, materiale si umane – situatii de urgenta

HCL aprobare retea scolara 2016 – 2017

HCL aprobare buget cheltuieli 2016 si estimarile pt anii 2017 – 2019

HCL aprobare buget venituri si cheltuieli 2016 si estimare 2017 – 2019

HCL stabilire calificativ secretar

HCL aprobare PUZ – Roca Sergiu

HCL aprobarea modificarii si completarii bunurilor domeniu public

HCL aprobare cotizatie ADIS

HCL aprobare Plan de actiuni – beneficiari de ajutor social

HCL aprobare indicatori tehnico-economici – Modernizare drumuri locale

HCL aprobare cont executie trim IV – 2015

HCL aprobare exercitiu bugetar 2015

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 44, 45, 46 din 30.12.2015

HCL privind aprobare model contract de prestare servicii salubritate – op. economici

HCL privind aprobare model contract de prestare servicii

HCL privind aprobare tarife operator colectare si transport deseuri

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 39, 40, 41, 42, 43 din 22.12.2015

HCL privind Structura functiilor publice

HCL privind Completare inventar domeniul public

HCL privind prelungire contract Romtelecom

HLC privind taxa de salubritate 2016

HCL privind taxe si impozite locale

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 34, 35, 36, 37, 38

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV, anul 2015

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2015 pentru Scoala Gimnaziala Comuna Buciumi

HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii termenului din scrisoarea de garantie si a prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a avansului pentru Proiectul Achizitie utilaj – Buldoexcavator

HLC privind aprobarea proiectului de retea scolara din comuna Buciumi pentru anul scolar 2016-2017

HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Buciumi pentru anul 2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 30,31,32 si 33

HCL privind aprobarea bugetului pentru investitia – Achizitie Buldoexcavator –

HCL privind desemnarea a doi membri ai CL Buciumi in consiliul de administratie al SC Buciumi

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local – Popusoi Eugen

HLC privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul III, anul 2015

HCL privind aprobarea modificarii structurii de functii publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Buciumi

HCL privind aprobarea contului de executie bugetara trim.II, 2015

HCL privind aprobarea modificarii structurii de functii publice

HCL privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015 – 2016

HCL privind mentinerea UAT Buciumi in GAL Valea Trotusului

HCL privind rectificarea bug. local, trin III, 2015

HCL – Stabilire taxe locale 2015

HCL privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

HCL privind modificarea structurii de functii publice

HCL privind darea in folosinta a unei suprafete de teren – E-On moldova

HCL privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor – Modernizare drumuri locale

HCL Privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB

HCL aprobare buget local venituri si cheltuieli, venituri proprii, estimari 2016 – 2018

HCL aprobare buget de cheltuieli, estimari 2016 – 2018 Scoala Buciumi

HCL taxe si impozite locale – 2015 –

Buget general 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017

Buget general 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017 part 2

HCL aprobare buget de cheltuieli 2014 si estimari anii 2015 – 2017 Scoala gimnaziala Comuna Buciumi

HCL aprobare buget local de venituri si cheltuieli si bugetul de venituri proprii 2014

HCL privind taxele si impozitele locale – 2014

HCL aprobare cont executie bugetara trimestrul IV 2013

HCL aprobare buget 2013

Buget local 2013

Bugetul de venituri prorii 2013

Proiect buget local 2012

Buget local 2012 SF – SD

Bugetul de venituri proprii 2012

Centralizator buget local 2012

HCL – Anexe aprobare bugete 2012

Proiect Buget local – 2011 –

Buget initial – 2011 –

Centralizator Buget local – 2011 –

HCL si anexe pentru investitii – 2011 –