Anunt elaborare proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii străzilor din Comuna Buciumi, Județul Bacău

ANUNT luare decizie de încadrare de către APM Bacău pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

Proiectprivind aprobarea cuantumului taxei specialede salubrizare pentru anul 2023

Anunt elaborare proiect

proiect de hotarare privind stabilirea-în principiu- a tarifului la canalizare și epurarea apelor uzate pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Buciumi, Județul Bacău

ANUNT elaborare proiect de hotărâre

Anunt depunere Proiect Modernizare drumuri in Comuna Buciumi pentru obtinerea acordului de mediu

anunt

Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Buciumi, Judetul Bacau

anunt

proiect de hotarare privind reorganizarea Compartimentului servicii publice de alimentare cu apa din aparatul de specialitate in Serviciul Public de alimentare cu apa si canalizare al  Comunei Buciumi

anunt

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la intrarea în legalitate pentru construcțiile executate fără autorizație de construire de pe raza Comunei Buciumi, Județul Bacău

planse anexa la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru „Extindere retea electrica de joasa tensiune zona PTA 2 Racauti, Comuna Buciumi” catre S.C.Delgaz Grid S.A. 

proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru „Extindere retea electrica de joasa tensiune zona PTA 2 Racauti, Comuna Buciumi” catre S.C.Delgaz Grid S.A. 

anunt elaboarare proiect hotarare privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru „Extindere retea electrica de joasa tensiune zona PTA 2 Racauti, Comuna Buciumi” catre S.C.Delgaz Grid S.A. 

proiect de hotarare dare in folosinta gratuita teren

ANUNT elaborare proiect de hotarare

proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

anunt elaborare proiect hotarare indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

anunt elaborare proiect 15.10.2018

proiect hotarare 1613 12.04.2018

proiect hotarare TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

anunt elaborare proiect hotarare TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2018

anunt elaborare proiect hotarare 16.11.2017

anunt elaborare proiect hotarare 16.11.2017 taxa salubritate

anunt elaborare proiect hotarare 27.10.2017

expunere la proiectul de hotarare 27.10.2017

proiect hotarare Statut Comuna 27.10.2017

referatul de necesitate

anunt elaborare proiect hotarare

proiect de hotarare gospodaririe

proiect de hotarare pret apa

Anunt elaborare proiecte de hotarari – Februarie 2016

Anunt elaborare proiecte de hotarari – Ianuarie 2016

Proiect hotarare buget 2016

Anunt privind elaborarea proiectelor de hotarare ce vor fi puse in discutia CL Buciumi in sedinta din decembrie 2015

Proiect de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2016

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna IANUARIE 2015

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna FEBRUARIE 2015

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna MARTIE 2015

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna APRILIE 2015

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna MAI 2015

ANUNT privind elaborarea proiectelor de hotarari ce vor fi puse in discutia Consiliului Local BUCIUMI in sedinta din luna IULIE 2015