Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire, desfiintare

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism