Primar: Cozma Fănică

Viceprimar: Mihalache Ion

Secretar: Bilei Elena

Sef birou buget, contabilitate, achiziții publice: Muraru Oana