HCL nr 7 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 6 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 5 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 4 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 3 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 2 din 10 ianuarie 2024

HCL nr 1 din 10 ianuarie 2024

ANUL 2024

HCL nr 66 din 18 decembrie 2023

HCL nr 65 din 18 decembrie 2023

HCL nr 64 din 18 decembrie 2023

HCL nr 63 din 18 decembrie 2023

HCL nr 62 din 18 decembrie 2023

HCL nr 61 din 18 decembrie 2023

HCL nr 60 din 18 decembrie 2023

HCL nr 59 din 18 decembrie 2023

HCL nr 58 din 18 decembrie 2023

HCL nr 57 din 20 noiembrie 2023

HCL nr 56 din 20 noiembrie 2023

HCL nr 55 din 20 noiembrie 2023

HCL nr 54 din 20 noiembrie 2023

HCL nr 53 din 31 octombrie 2023

HCL nr 52 din 31 octombrie 2023

HCL nr 51 din 31 octombrie 2023

HCL nr 50 din 31 octombrie 2023

HCL nr 49 din 31 octombrie 2023

HCL nr 48 din 31 octombrie 2023

HCL nr 47 din 31 octombrie 2023

HCL nr 46 din 29 09 2023

HCL nr 45 din 29 09 2023

HCL nr 44 din 29 09 2023

HCL nr 43 din 29 09 2023

HCL nr 42 din 29 09 2023

HCL nr 41 din 31 08 2023

HCL nr 40 din 31 08 2023

HCL nr 39 din 31 08 2023

HCL nr 38 din 31 08 2023

HCL nr 37 din 18 iulie 2023

HCL nr 36 din 18 iulie 2023

HCL nr 35 din 26 iunie 2023

HCL nr 34 din 26 iunie 2023

HCL nr 33 din 26 iunie 2023

HCL nr 32 din 17 mai 2023

HCL nr 31 din 17 mai 2023

HCL nr 30 din 17 mai 2023

HCL nr 29 din 17 mai 2023

HCL nr 28 din 17 mai 2023

HCL nr 27 din 17 mai 2023

HCL nr 26 din 19 aprilie 2023

HCL nr 25 din 19 aprilie 2023

HCL nr 24 din 19 aprilie 2023

HCL nr 23 din 19 aprilie 2023

HCL nr 22 din 19 aprilie 2023

HCL nr 21 din 19 aprilie 2023

HCL nr 20 din 31 martie 2023

HCL nr 19 din 31 martie 2023

HCL nr 18 din 31 martie 2023

HCL nr 17 din 31 martie 2023

HCL nr 16 din 31 martie 2023

HCL nr 15 din 31 martie 2023

HCL nr 14 din 31 martie 2023

HCL nr 13 din 31 martie 2023

HCL nr 12 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 11 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 10 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 9 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 8 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 7 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 6 din 6 ianuarie 2023

HCL nr 5 din 10 ianuarie 2023

HCL nr 4 din 10 ianuarie 2023

HCL nr 3 din 10 ianuarie 2023

HCL nr 2 din 10 ianuarie 2023

HCL nr 1 din 10 ianuarie 2023

ANUL 2022

HCL nr 56 din 14 decembrie 2022

HCL nr 55 din 14 decembrie 2022

HCL nr 54 din 14 decembrie 2022

HCL nr 53 din 14 decembrie 2022

H C L nr 52 din 22 noiembrie 2022

H C L nr 51 din 22 noiembrie 2022

H C L nr 50 din 22 noiembrie 2022

H C L nr 49 din 22 noiembrie 2022

H C L nr 48 din 22 noiembrie 2022

anexa la H.C.L. nr.48-STATUT BUCIUMI

H C L nr 47 din 22 noiembrie 2022

anexa la H.C.L. nr.47 din 22 noiembrie 2022

HCL nr 46 din 31 octombrie 2022

HCL nr 45 din 31 octombrie 2022

HCL nr 44 din 31 octombrie 2022

HCL nr 43 din 29 septembrie 2022

HCL nr 42 din 29 septembrie 2022

HCL nr 41 din 29 septembrie 2022

HCL nr 40 din 29 septembrie 2022

HCL nr 39 din 29 septembrie 2022

HCL nr 38 din 29 septembrie 2022

HCL nr.37 din 17 august 2022

HCL nr.36 din 17 august 2022

HCL nr 35 din 14 iulie 2022

HCL nr 34 din 14 iulie 2022

HCL nr 33 din 14 iulie 2022

HCL nr 32 din 30 iunie 2022

HCL nr 31 din 30 iunie 2022

HCL nr 30 din 30 iunie 2022

HCL nr 29 din 30 iunie 2022

HCL nr 28 din 30 iunie 2022

HCL nr 27 din 30 iunie 2022

HCL nr 26 din 30 iunie 2022

HCL nr 25 din 30 mai 2022

HCL nr 24 din 30 mai 2022

HCL nr 23 din 30 mai 2022

HCL nr 22 din 30 mai 2022

HCL nr 21 din 30 mai 2022

HCL nr 20 din 20 aprilie 2022

HCL nr 19 din 20 aprilie 2022

HCL nr 18 din 31 martie 2022

HCL nr 17 din 31 martie 2022

HCL nr 16 din 31 martie 2022

HCL nr 15 din 21 februarie 2022

HCL nr 14 din 21 februarie 2022

HCL nr 13 din 15 februarie 2022

HCL nr 12 din 15 februarie 2022

H.C.L. nr 11 din 15 februarie 2022

HCL nr 10 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 9 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 8 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 7 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 6 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 5 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 4 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 3 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 2 din 31 ianuarie 2022

HCL nr 1 din 31 ianuarie 2022

 

ANUL 2021

HCL nr 65 din 15 decembrie 2021

HCL nr 64 din 15 decembrie 2021

HCL nr 63 din 15 decembrie 2021

HCL nr 61 si 62 din 15 decembrie 2021

H C L nr.60 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.59 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.58 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.57 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.56 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.55 din 22 noiembrie 2021

H C L nr.54 din 22 noiembrie 2021

HCL nr.53 din 19 octombrie 2021

HCL nr.52 din 19 octombrie 2021

HCL nr.51 din 19 octombrie 2021

HCL nr.50 din 19 octombrie 2021

HCL nr.49 din 19 octombrie 2021

HCL nr.48 din 19 octombrie 2021

HCL nr.47 din 19 octombrie 2021

HCL nr.46 din 19 octombrie 2021

HCL nr.45 din 19 octombrie 2021

HCL nr.44 din 19 octombrie 2021

HCL nr 43 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat, conform OUG nr.93/2021 pentru obiectivul de investitie „Extindere retea de canalizare in satele Buciumi si Racauti, Comuna Buciumi, Judetul Bacau: 

HCL nr 42 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat, conform OUG nr.93/2021 pentru obiectivul de investitie „Extindere retea de alimentare cu apa in satele Buciumi si Racauti, Comuna Buciumi, Judetul Bacau:

HCL nr 41 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea F.G.C.R.-IFN S.A. pentru proiectul „Infiintare retea de alimentare cu apa, retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

HCL nr 40 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi, pe trimestrul III, anul 2021

HCL nr 39 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea implementarii proiectului „Achizitionarea de costume populare pentru Caminul Cultural din satul Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

HCL nr 38 din 30 septembrie 2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Buciumi ca membri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Buciumi

HCL nr 37 din 30 septembrie 2021 privind primirea UAT Beresti Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB si modificarea Actului constitutiv si Statutului acesteia

HCL nr 36 din 26 august 2021 privind aprobarea modificarii H.C.L.nr.16 din 31 martie 2021 referitoare la aprobarea Proiectului „Dotare, mobilare Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi, Judetul Bacau” si a cheltuielilor aferente acestui proiect

HCL nr 35 din 26 august 2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II, anul 2021 al Comunei Buciumi 

HCL nr 34 din 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Buciumi

HCL nr 33 din 26 august 2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2021

HCL nr.32 din 29 iulie 2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru masurile educative in perioada 2021-2023

HCL nr.31 din 29 iulie 2021 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului

HCL nr.30 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Contractului de asociere [rivind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential al persoanei cu handicap pentru anul 2021

HCL nr.29 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2021

HCL nr.28 din 28 iunie 2021 privind stabilirea mandatului pentru delegatul reprezentantului legal al U.A.T.Comuna Buciumi pentru sedintele AGA ADIB si pentru sedinta AGA CRAB S.A. din 28.06.2021

HCL nr.27 din 28 iunie 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare acordate elevilor care frecventeaza cursurile la Scoala Gimnaziala Comuna Buciumi pentru semestrul I,anul scolar 2020-2021

HCL nr.26 din 28 iunie 2021 privind  aprobarea cotizatiei pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

HCL nr.25 din 28 iunie 2021 privind desemnarea reprezentantului U.A.T.Buciumi in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

HCL nr.24 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I, anul 2021, al Comunei Buciumi

HCL nr.23 din 28 iunie 2021 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB

HCL nr.22 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea suplimentarii lucrarilor cofinantate din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere retea de canalizare in satele Buciumi si Racauti, Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

HCL nr.21 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea suplimentarii lucrarilor cofinantate din bugetul local pentru obiectivul de investitii „Extindere alimentare cu apa in satele Buciumi si Racauti, Comuna Buciumi, Judetul Bacau:

HCL nr.20 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024 pentru Scoala Gimnaziala Comuna Buciumi-ordonator tertiar de credite

HCL nr.19 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024

HCL nr.18 din 20 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

HCL nr.17 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Buciumi

H.C.L. nr.16 din 31 martie 2021 privind aprobarea Proiectului Dotare, mobilare Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi, Judetul Bacau si a cheltuielilor aferente acestui proiect

H.C.L. nr.15 din 31 martie 2021 privind aprobarea schimbarii denumirii unui imobil aflat in domeniul public al comunei Buciumi

H.C.L. nr.14 din 31 martie 2021 privind aprobarea Contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential al persoanei cu handicap pentru anul 2021

H.C.L. nr.13 din 31 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar al Consiliului Local Buciumi, judetul Bacau

H.C.L. nr 12 din 23 februarie 2021 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire-solicitant Olteanu Valentin din Comuna Buciumi, satul Racauti, Judetul Bacau

H.C.L. nr 11 din 23 februarie 2021 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea catetenilor romani apartinand minoritatii rome de pe raza Comunei Buciumi pentru anul 2021

H.C.L. nr 10 din 23 februarie 2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2021 cxu beneficiarii de ajutor social din Comuna Buciumi

H.C.L. nr 9 din 23 februarie 2021 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenti in cursul anului 2021

H.C.L. nr 8 din 23 februarie 2021 privind aprobarea executiei exercitiului bugetar pentru anul 2020

H.C.L. nr 7 din 23 februarie 2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV,anul 2021

HCL nr. 6 din 11.01.2021 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza si altor drepturi pentru funciile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi pentru anul 2021

HCL nr. 5 din 11.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatriei lunare de sedinta pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Buciumi pentru anul 2021

HCL nr. 4 din 11.01.2021 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2021

HCL nr. 3 din 11.01.2021 privind aprobarea reteli scolare din Comuna Buciumi pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 2 din 11.01.2021 privind desemnarea doi reprezentanti ai Consiliului Local Buciumi in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Buciumi

HCL nr. 1 din 11.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi, Judetul Bacau

HCL nr 37 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Buciumi pentru perioada 2021-20272020

HCL nr 36 din 9 decembrie 2020 privindaprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie nr.IG183300110 din partea Fondului deGarantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectului „Infiintare retea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare, in Comuna Buciumi, Jud. Bacău

HCL nr 35 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV,anul 2020

HCL nr 34 din 9 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizre si functionare al Consiliului Local Buciumi

H.C.L. nr 26 din 15 iulie 2020 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren aferenta lucrarilor pentru realizare de „Extindere retea electrica de joasa tensiune zona PTA 2 Racauti, Comuna Buciumi, Judetul Bacau”, catre S.C.Delgaz Grid S.A.

H.C.L. nr 25 din 15 iulie 2020 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren aferenta lucrarilor pentru realizare de „Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica-solicitant Barladeanu Adrian-Razvan din localitatea Buciumi, nr.165A Judetul Bacau”, catre S.C.Delgaz Grid S.A.

H.C.L.nr.24 din 15.07.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2020

H.C.L.nr.23 din 15.07.2020 privind aprobarea Contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential al persoanei cu handicap pentru anul 2020

H.C.L.nr.22 din 15.07.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenti, in cursul anului 2020

H.C.L. nr.21 din 28 mai 2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

H.C.L.. nr.20 din 28 mai 2020 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren aferenta lucrarilor „Alimentare cu energie electrica-Gospodarie apa rezervor 50 mc si S.P.A.U. Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau” catre S.C.Delgaz Grid S.A.

H.C.L.nr.19 din 29 aprilie 2020 Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2020-inițiator, primarul comunei

H.C.L.nr.18 din 29 aprilie 2020 Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Buciumi nr.12 din 17 februarie 2020 referitoare la exprimarea dezacordului Consiliului Local Buciumi cu privire la stabilirea limitei de hotar între Comuna Buciumi și Comuna Ștefan cel Mare

H.C.L.nr.17 din 29 aprilie 2020 privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrarilor pentru obiectivul “Alimentare cu energie electrică stație de epurare a apelor uzate Răcăuți-Conți”, Comuna Buciumi, Județul Bacău, către S.C.DELGAZ GRID S.A.

H.C.L.nr.16 din 29 aprilie 2020 privind stabilirea contribuției Consiliul Local Buciumi la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020

H.C.L.nr.15 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB

h.c.l. nr.14 din 12 03 2020 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru incluziunea romilor în anul 2020

h.c.l. nr.13 din 12 03 2020 privind prelungirea P.U.G.-ului si a R.L.U. al Comunei Buciumi

HCL nr 12 din 17 02 2020 privind exprimarea dezacordului Consiliului Local Buciumi cu privire la delimitarea hotarelor intre Comuna Buciumi si Comuna Stefan cel Mare

HCL nr 11 din 17 02 2020 privind aprobarea modificarii tarifelor Ecosud SA si Actului aditional nr.2 la Contractul 1078/1087/2018

HCL nr 10 din 17 02 2020 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 la A.D.I.S.

HCL nr 9 din 17 02 2020 privind aprobarea executiei exrcitiului bugetar pentru anul 2019

HCL nr 8 din 17 02 2020 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru Scoala Gimnaziala Buciumi

HCL nr 7 din 17 02 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

H.C.L.nr.6 din 30 01 2020 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali in anul 2020

H.C.L.nr.5 din 30 01 2020 privind stabilirea salariilor petru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate in anul 2020

H.C.L.nr.4 din 30 01 2020 privind modificarea statului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi

H.C.L.nr.3 din 30 01 2020 privind desemnarea reprezentantului UAT Buciumi in AGA la SC CRAB

H. C. L.nr.2 din 30 01 2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2020 cu beneficiarii de ajutor social din Comuna Buciumi

H.C.L.nr.1 din 30 01 2020 privind aprobarea retelei scolare din Comuna Buciumi pentru anul scolar 2020-2021

HCL NR.50 din 20.12.2019 privind aprobarea modificarii HCL nr.4/2019 privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate

HCL NR.49 din 20.12.2019 privind aprobarea modificarii statului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi

HCL NR.48 din 20.12.2019 privind aprobarea infiintarii, organigramei si numarului de personal si Regulamentului pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1

HCL NR.47 din 20.12.2019 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren aferenta lucrarulor  pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrica gospodarie de apa-distributie Comuna Buciumi, catre S.C.Delgaz Grid S.A.

HCL NR.46 din 20.12.2019 privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubritate si a cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2020

HCL NR.45 din 20.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL NR.44 DIN 28 11 2019 privind aprobarea modificarii H.C.L.nr.4 din 17.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate

HCL NR.43 DIN 28 11 2019 privind aprobarea statului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi

HCL NR.42 DIN 28 11 2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bacau, membre ADIS

HCL NR.41 DIN 28 11 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi, pe trimestrul IV, anul 2019

HCL 40 din 30.10.2019 privind aprobarea statului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumi, judetul Bacau

HCL 39 din 30.10.2019  privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Buciumi

HCL 38  din 31.10.2019 PRIVIND APROBAREA rEGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BUCIUMI

HCL 37 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local BUCIUMI

H.C.L. 36 din 30.09.2019 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Dotare Camin Cultural in sat Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau” si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM

H.C.L. 35 din 30.09.2019 privind acceptarea ofertei de donatie a imobilului teren in suprafata de 205 mp, situat in intravilanul Comunei Buciumi, Judetul Bacau, cu destinatia de amplasare statie reglare masura si zona de protectie pentru obiectivul „Infiintare retea de distributie gaze naturale in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”H.C.L. 34 din 30.09.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Buciumi, ca membri in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Buciumi

H.C.L. 33 din 30.09.2019 privind insusirea Raportului de audit financiar nr.A26/960 din 28.07.2019 si a Deciziei nr.27 din 22.08.2019 emise de Camera de Conturi Judetul Bacau in urma actiunii de audit financiar asupra contului anual de executie bugetara pentru anul 2018 al UAT Buciumi

H.C.L. 32 din 30.09.2019 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de alimentare cu apa , retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

H.C.L. 31 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintarea retea distributie gaze naturale in Comuna Buciumi, Judetul Bacau”

H.C.L. nr.30 din 29.08.2019 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a localitatii

H.C.L. nr.29 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III, anul 2019

H.C.L.nr.28 din 31.07.2019

H.C.L.nr.27 din 31.07.2019

H.C.L.nr.26 din 19.07.2019

H.C.L.nr.25 din 27.06.2019

H.C.L.nr.24 din 27.06.2019

H.C.L.nr.23 din 27.06.2019

H.C.L.nr.22 din 27.06.2019

H.C.L.nr.21 din 27.06.2019

H.C.L. nr. 20 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 19 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 18 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 17 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 16 din 30 05 2019

H.C.L. nr. 15 din 30 05 2019

H.C.L. nr 14 din 22 aprilie 2019

H.C.L. nr 13 din 22 aprilie 2019

H.C.L.nr.12 din 22 aprilie 2019

H C L nr.11 din 28martie 2019

H C L nr.10 din 28 martie 2019

H C L nr.09 din 28 februarie 2019

H C L nr.08 din 28 februarie 2019

H C L nr.07 din 31 ianuarie 2019

H C L nr.06 din 31 ianuarie 2019

H C L nr.05 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.04 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.03 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.02 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.01 din 17 ianuarie 2019

H C L nr.40 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.39 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.38 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.37 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.36 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.35 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.34 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.33 din 28 DECEMBRIE 2018

H C L nr.32 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.31 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.30 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L nr.29 din 28 NOIEMBRIE 2018

H C L NR 24 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 23 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 22 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 21 DIN 26 SEPTEMBRIE 2018

H C L NR 20 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 19 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 18 DIN 31 IULIE 2018

H C L NR 17 DIN 28 IUNIE 2018

H C L NR 15 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 14 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 13 DIN 26 APRILIE 2018

H C L NR 12 DIN 20 MARTIE 2018

H C L NR 11 DIN 20 MARTIE 2018

H C L NR 10 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 9 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 8 DIN FEBRUARIE 2018

H C L NR 7 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 6 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 5 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 4 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 3 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 2 DIN IANUARIE 2018

H C L NR 1 DIN IANUARIE 2018

PROCES-VERBAL AFISARE HCL 44,45

HCL nr 43 din 29.11.2017

HCL nr 42 din 29.11.2017

PROCES-VERBAL AFISARE HCL 37-43

HCL nr 43 din 16 oct 2017

HCL nr 42 din 16 oct 2017

HCL nr 41 din 16 oct 2017

HCL nr 40 din 16 oct 2017

HCL nr 39 din 16 oct 2017

HCL nr 38 din 16 oct 2017

HCL nr 37 din 16 oct 2017

HCL nr 36 din 19 sept 2017

HCL nr 35 din 19 sept 2017

HCL nr 34 din 19 sept 2017

Minuta sedinta CL 17.07.2017

HCL nr 33 din 17 iulie 2017

HCL nr 32 din 17 iulie 2017

HCL nr 31 din 17 iulie 2017

HCL nr 30 din 17 iulie 2017

proces verbal afisare Minuta sedinta CL 29.06.2017

Minuta sedinta CL 29.06.2017

proces verbal afisare HCL IUNIE

HCL nr.29 din 29.06.2017

HCL nr.28 din 29.06.2017

HCL nr.27 din 29.06.2017

HCL nr.26 din 29.06.2017

HCL nr.25 din 31.05.2017

HCL nr.24 din 31.05.2017

HCL nr.23 din 31.05.2017

HCL nr.22 din 31.05.2017

HCL nr.21 din 31.05.2017

HCL nr.20 din 31.05.2017

Minuta sedinta CL 03.04.2017

HCL nr. 19 din 03.04.2017

HCL nr. 18 din 03.04.2017

HCL nr. 17 din 03.04.2017

Minuta sedinta CL 16.02.2017

HCL nr. 16 – Aprobare cofinantare – Extindere retea canalizare

HCL nr. 15 – Aprobare indicatori tehnico economici si deviz general – Extindere retea canalizare

HCL nr. 14 – Aprobare cofinantare – Extindere retea alimentare cu apa

HCL nr. 13 – Aprobare indicatori tehnico economici si deviz general – Extindere retea alimentare cu apa

HCL nr. 12 – Aprobare indicatori tehnico economici – Modernizare drumuri locale

HCL nr. 11 – Aprobare cotizatie anuala ADIB Bacau

HCL nr. 10 – Insusirea de CL a Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara

HCL nr. 9 – Aprobare plan actiuni de interes local desfasurate de benefiarii de ajutor social –

PV afisare HCL-uri (9,10,11,12,13,14,15,16)

HCL nr. 1 din 20.01.2017 – Aprobare Exercitiu bugetar pe anul 2016

HCL nr. 2 din 20.01.2017 – Aprobare cont executie bugetara trim. IV 2016

HCL nr. 3 din 20.01.2017 – Aprobare act aditional nr. 2 (managementul deseurilor)

HCL nr. 4 din 20.01.2017 – Stabilire taxe si impozite locale 2017

HCL nr. 5 din 20.01.2017 – Stabilire taxa de salubritate 2017

HCL nr. 6 din 20.01.2017 – Aprobarea aderarii Mun. Onesti la ADIB

HCL nr. 7 din 20.01.2017 – Mandatarea reprezentantului CL Buciumi in adunarea generala a ADIS

HCL nr. 8 din 20.01.2017 – Aprobare cotizatie ADIS

Minuta sedinta CL – 20.01.2017

PV afisare minuta sedinta CL 20.01.2017

PV afisarer HCL-uri (1,2,3,4,5,6,7,8)

Minuta sedinta 19.12.2016

HCL nr. 54 – Aprobarea rectificarii bugetului

HCL nr. 55 Modificare HCL 42

PV afisare HCL-uri

Minuta sedinta CL 22.11.2016

PV afisare HCL-uri

HCL nr 53 din 22 11 2016

HCL nr 52 din 22 11 2016

HCL nr 51 din 22 11 2016

Minuta sedinta CL 18 0ct 2016

PV afisare HCL-uri

HCL nr 50 din 18 oct 2016 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Buciumi

HCL nr 49 din 18 oct 2016 privind aprobarea completarii HCL nr. 17 din 31.03.2016

HCL nr 48 din 18 oct 2016 aprobare PUZ – Roca Sergiu

HCL nr 47 din 18 octombrie 2016 privind aprobarea contului de executie bugetara Trim. III anul 2016

PV privind afisarea dispozitiei nr 239 din 12 octombrie 2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a minutei din 30.sept.2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 43,44,45 si 46 din 30.sept.2016

HCL nr. 42 – Aprobarea modificarii functiilor publice

HCL nr. 41 – Aprobarea modificarii si completarii statutului ADIB

HCL nr. 40 – Desemnarea reprezentantului UAT Com Buciumi in adunarea generala a ADIS

HCL nr. 39 – Aprobarea caietului de sarcini – Celula II

HCL nr. 38 – Stabilire tarif pentru activitatea de eliminare sau depozitare a deseurilor la celula II

HCL nr. 37 – Stabilirea modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a celulei II

HCL nr. 36 – Aprobare si completare statut ADIS

HCL nr. 35 – desemnare reprezentant in cadrul ADI

HCL nr. 34 – aprobare cont executie bugetara trim II – 2016

HCL nr. 33 – Organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 32 – organizare si functionare CL

HCL privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi

HCL privind alegerea viceprimarului Comunei Buciumi

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Buciumi

HCL privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Buciumi alesi la data de 5 iunie 2016

HCL privind privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali alesi la data de 5 iunie 2016

HCL privind aprobarea consumului maxim de carburanti pentru autoutilitara Dacia Duster, apartinand Primariei Comunei Buciumi

HCL privind implementarea proiectului INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE

HCL privind aprobarea modelului de contract prestari servicii salubritate

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pentru anul 2016

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim. IV anul 2016 pentru Scoala Gimnaziala Buciumi

HCL privind aprobarea Strategie de dezvoltare durabila

HCL privind identificarea, solutionarea si procedura de atribuire a tichetelor sociale

HCL privind stabilirea contributiei CLB la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 23 si 24 din 18.05.2016

HCL privind constatarea incetarii inainte de termen a mandatului de consilier local pentru domnul Matias Florian

HCL privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim I, anul 2016 al Comunei Buciumi

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 9, 10, 11 si 12 din 03.02.2016

HCL asigurare resurse financiare, materiale si umane – situatii de urgenta

HCL aprobare retea scolara 2016 – 2017

HCL aprobare buget cheltuieli 2016 si estimarile pt anii 2017 – 2019

HCL aprobare buget venituri si cheltuieli 2016 si estimare 2017 – 2019

HCL stabilire calificativ secretar

HCL aprobare PUZ – Roca Sergiu

HCL aprobarea modificarii si completarii bunurilor domeniu public

HCL aprobare cotizatie ADIS

HCL aprobare Plan de actiuni – beneficiari de ajutor social

HCL aprobare indicatori tehnico-economici – Modernizare drumuri locale

HCL aprobare cont executie trim IV – 2015

HCL aprobare exercitiu bugetar 2015

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 44, 45, 46 din 30.12.2015

HCL privind aprobare model contract de prestare servicii salubritate – op. economici

HCL privind aprobare model contract de prestare servicii

HCL privind aprobare tarife operator colectare si transport deseuri

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 39, 40, 41, 42, 43 din 22.12.2015

HCL privind Structura functiilor publice

HCL privind Completare inventar domeniul public

HCL privind prelungire contract Romtelecom

HLC privind taxa de salubritate 2016

HCL privind taxe si impozite locale

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 34, 35, 36, 37, 38

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul IV, anul 2015

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2015 pentru Scoala Gimnaziala Comuna Buciumi

HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii termenului din scrisoarea de garantie si a prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a avansului pentru Proiectul Achizitie utilaj – Buldoexcavator

HLC privind aprobarea proiectului de retea scolara din comuna Buciumi pentru anul scolar 2016-2017

HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Buciumi pentru anul 2016

PV privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a HCL-urilor nr. 30,31,32 si 33

HCL privind aprobarea bugetului pentru investitia – Achizitie Buldoexcavator –

HCL privind desemnarea a doi membri ai CL Buciumi in consiliul de administratie al SC Buciumi

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local – Popusoi Eugen

HLC privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Buciumi pe trimestrul III, anul 2015

HCL privind aprobarea modificarii structurii de functii publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Buciumi

HCL privind aprobarea contului de executie bugetara trim.II, 2015

HCL privind aprobarea modificarii structurii de functii publice

HCL privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015 – 2016

HCL privind mentinerea UAT Buciumi in GAL Valea Trotusului

HCL privind rectificarea bug. local, trin III, 2015

HCL – Stabilire taxe locale 2015

HCL privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

HCL privind modificarea structurii de functii publice

HCL privind darea in folosinta a unei suprafete de teren – E-On moldova

HCL privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor – Modernizare drumuri locale

HCL Privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB

HCL aprobare buget local venituri si cheltuieli, venituri proprii, estimari 2016 – 2018

HCL aprobare buget de cheltuieli, estimari 2016 – 2018 Scoala Buciumi

HCL taxe si impozite locale – 2015 –

Buget general 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017

Buget general 2014 si estimari pentru anii 2015 – 2017 part 2

HCL aprobare buget de cheltuieli 2014 si estimari anii 2015 – 2017 Scoala gimnaziala Comuna Buciumi

HCL aprobare buget local de venituri si cheltuieli si bugetul de venituri proprii 2014

HCL privind taxele si impozitele locale – 2014

HCL aprobare cont executie bugetara trimestrul IV 2013

HCL aprobare buget 2013

Buget local 2013

Bugetul de venituri prorii 2013

Proiect buget local 2012

Buget local 2012 SF – SD

Bugetul de venituri proprii 2012

Centralizator buget local 2012

HCL – Anexe aprobare bugete 2012

Proiect Buget local – 2011 –

Buget initial – 2011 –

Centralizator Buget local – 2011 –

HCL si anexe pentru investitii – 2011 –